ورود | عضويت سه شنبه 10 آذر ماه 1394
 
   

   

اخبارو اطلاعیه ها
 

RSS
 
94/09/04  --  امور فرهنگی دانشگاه پیام نور زاینده رود برگزار می نماید:
سمینار " یادگیری و ذهن برتر"

زمان: یکشنبه 94/9/8 ساعت 14-13 ***** مکان کلاس شماره 2 دانشگاه
94/09/04  --  لغو کلاس
کلاس حقوق مدنی 7 مورخ 94/9/8برگزار نمیگردد. جلسه جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

94/09/04  --  قابل توجه دانشجویان رشته حقوق
کلاس پزشکی قانونی در تاریخ 94/9/8 ساعت 16-13 برگزار می گردد.

94/09/04  --  قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی
ارزشیابی اساتید

کلیه دانشجویان گرامی جهت ارزشیابی اساتید محترم خود از تاریخ 4/9/94 الی 25/9/94به سیستم گلستان مراجعه نمایند.
94/08/27  --  قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری
برگزاری کلاس حسابداری پیشرفته 2

کلاس حسابداری پیشرفته 2 در تاریخ های 9/2 ، 9/9 ، 9/10 ، 9/16 ،9/17 ،9/23 ساعت 12-8/30 برگزار می گردد.
94/08/24  --  برگزاری کلاس حقوق مدنی 8
کلاس اضافه حقوق مدنی 8 در تاریخ 94/9/7 ساعت 12-8/30 برگزار می گردد.

94/08/17  --  قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی
مهمان اضطراری

دانشجویان متقاضی مهمان اضطراری جهت امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 95-1394 می توانند از تاریخ 94/8/23 لغایت 94/9/9 درخواست خود را بانضمام مدارک و مستندات جهت ارسال به دانشگاه پیام نوراستان به دفتر آموزش تحویل نمایند .
94/08/17  --  تغییر برنامه کلاسی
ساعت برگزاری درس زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت در تاریخ های 94/9/1و 94/9/15 از ساعت 16-12/45 به ساعت 12-8/30 تغییر یافت.

94/08/17  --  تغییر برنامه کلاسی
ساعت برگزاری درس زبان تخصصی حسابداری 1 در تاریخ های 94/9/1و 94/9/15و 94/9/22از ساعت 12-8/30به ساعت 16-12/45 تغییر یافت.

94/08/17  --  لغو کلاس
کلاس نظریه های مشاوره و روان درمانی مورخ 94/8/26 برگزار نمی گردد جلسه جبرانی در تاریخ های 94/9/3 و 94/9/24 ساعت 14/15-12/45 برگزار می گردد.

1
   

   

Ariana Informatics Group
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا